Opalescence tandblegningsprodukter fås udelukkende på tandklinikker.

Ultradent Products, Inc. - databeskyttelsespolitik

Senest opdateret: 7. februar 2024


Databeskyttelsesrammeerklæring

Ultradent Product's Inc. og dets tilknyttede amerikanske enheder ("Ultradent", "vi", "os" eller "vores") overholder EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) og UK Extension to EU -US DPF, og Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) som angivet af det amerikanske handelsministerium. Ultradent har over for det amerikanske handelsministerium certificeret, at det overholder EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles) med hensyn til behandling af personoplysninger modtaget fra EU og Storbritannien i afhængighed af EU -US DPF og UK Extension to the EU-US DPF. Ultradent har certificeret over for det amerikanske handelsministerium, at det overholder de schweizisk-amerikanske databeskyttelsesrammeprincipper (Swiss-US DPF Principles) med hensyn til behandlingen af personoplysninger modtaget fra Schweiz i afhængighed af den schweizisk-amerikanske DPF. Hvis der er nogen konflikt mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og EU-US DPF-principperne og/eller Swiss-US DPF-principperne, er principperne gældende. Besøg https://www.dataprivacyframework.gov/ for at lære mere om DPF-programmet (Data Privacy Framework) og for at se vores certificering.

Blandt de amerikanske enheder af Ultradent Products Incorporated overholder Oratech, LLC også EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles), herunder som relevant under UK Extension to EU-US DPF, og Swiss-US DPF Principper og er omfattet af Ultradent Products Incorporateds DPF-indsendelse.

Hos Ultradent er sikkerheden og privatlivets fred af personlige data i højsædet. Vi er dedikerede til at beskytte de personlige data fra vores kunder, medarbejdere, partnere og andre interessenter, som overlader sådanne oplysninger til os. Denne privatlivspolitik beskriver vores praksis vedrørende indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af personlige data, vi modtager.

Anvendelsesområde for denne databeskyttelsespolitik

Ultradent Products, Inc. der har hovedsæde i USA, er ansvarlig for de personlige oplysninger, som virksomheden og dennes affilierede virksomheder måtte være i besiddelse af. Hvis du har bopæl uden for USA, kan du være underlagt et af følgende Ultradent-datterselskaber: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd, Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. eller Ultradent Africa. Denne databeskyttelsespolitik gælder for alle persondata, som indsamles, behandles og lagres af Ultradent og Ultradents datterselskaber.

I forbindelse med denne databeskyttelsespolitik betyder udtrykket “persondata” data, som personligt identificerer eller kan bruges til at identificere en person personligt, inklusive en persons navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse- bruger-id og password. I forbindelse med et ansættelsesforhold omfatter persondata også en persons navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bruger-id og password samt fødeland, civilstand, kontaktinformationer i nødstilfælde, lønoplysninger, ansættelsesforhold og jobkvalifikationer (såsom uddannelsesbeviser). Persondata omfatter ikke data, som er anonymiserede, anonyme eller offentligt tilgængelige eller situationer, hvor der anvendes pseudonymer (pseudonymer involverer udskiftning af navne eller andre identifikatorer med erstatninger, så det ikke er muligt at identificere enkelte personer).

Persondata kan overføres internationalt, herunder til og fra USA. Dette kan inkludere overførsler til lande, som ikke har databeskyttelseslove, der svarer til dem, som gælder i dit bopælsland. Når du frivilligt afgiver dine persondata til Ultradent, er du klar over, at dine persondata kan lagres og behandles i og uden for USA.

Data Privacy Framework for EØS og UK Persondata Overført til USA

Ultradent overholder EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) og UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) som angivet af US Department of Commerce . Ultradent har over for det amerikanske handelsministerium certificeret, at det overholder EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles) med hensyn til behandling af personoplysninger modtaget fra EU og Storbritannien i afhængighed af EU -US DPF og UK Extension to the EU-US DPF. Ultradent har certificeret over for det amerikanske handelsministerium, at det overholder de schweizisk-amerikanske databeskyttelsesrammeprincipper (Swiss-US DPF Principles) med hensyn til behandlingen af personoplysninger modtaget fra Schweiz i afhængighed af den schweizisk-amerikanske DPF. Hvis der er nogen konflikt mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og EU-US DPF-principperne og/eller Swiss-US DPF-principperne, er principperne gældende. Besøg https://www.dataprivacyframework.gov/ for at lære mere om DPF-programmet (Data Privacy Framework) og for at se vores certificering.

Ultradent anerkender EØS- og UK-individers ret til at få adgang til deres personlige data i henhold til Data Privacy Framework. Enkeltpersoner kan se og redigere deres persondata ved at logge på deres kontoprofil eller ved at kontakte Ultradent som beskrevet nedenfor.

Ultradent er ansvarlig for behandlingen af personlige data, det modtager, og de efterfølgende overførsler af sådanne personoplysninger til tredjeparter, der fungerer som agenter på dets vegne. Ultradent overholder databeskyttelsesrammeprincipperne for videre overførsel af personoplysninger fra EØS og Storbritannien, herunder bestemmelserne om videreoverførselsansvar. I henhold til Data Privacy Framework forbliver Ultradent Product's Inc. ansvarlig for overførsel af personlige data til tredjeparter, der fungerer som vores agenter, medmindre vi kan bevise, at vi ikke var en part i de begivenheder, der gav anledning til skaden.

Under særlige forhold kan Ultradent blive pålagt at oplyse persondata efter lovmæssig anmodning fra offentlige myndigheder, hvilket også inkluderer overholdelse af nationale sikkerheds- eller lovhåndhævelseskrav.

Fornyelse og verificering

Ultradent vil forny sit EU-US-privatlivsprogram årligt, medmindre Ultradent efterfølgende beslutter, at det ikke længere har brug for en sådan certificering eller beslutter at anvende en anden tilstrækkelighedsmekanisme. Før en ny certificering vil Ultradent foretage en intern verificering for at sikre, at dets attesteringer og vurderinger angående behandlingen af persondata er nøjagtige, og at Ultradent har implementeret denne praksis i overensstemmelse hermed. Som en del af verificeringsprocessen vil Ultradent:

 • gennemgå den privatlivspolitik, der er offentliggjort på Ultradents websted for at sikre, at politikken (i) overholder EU-US DPF og UK Extension to the EU-US DPF, og Swiss-US DPF principperne; (ii) nøjagtigt beskriver Ultradents praksis og procedurer vedrørende indsamling af personlige data; og (iii) identificerer Ultradents deltagelse i EU-US DPF, UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF og hvordan man kan få yderligere oplysninger om EU-US DPF og UK Extension to EU- US DPF, og det schweizisk-amerikanske DPF-program og Ultradents informationssikkerhedsprogram,
 • bekræfte, at enkeltpersoner, hvis persondata er blevet indsamlet af Ultradent, gøres opmærksom på processen, hvor de kan indsende kommentarer, forslag, spørgsmål eller klager, og processen for at påtale og løse eventuelle spørgsmål eller klager, inklusive muligheden for en uafhængig bilæggelse af tvister, hvor dette er relevant (Ultradent kan foretage dette via sin offentliggjorte databeskyttelsespolitik eller via andre foranstaltninger), og
 • gennemgå de processer og procedurer, der anvendes af Ultradent til træning af Ultradent-personale om Ultradents deltagelse i EU-US DPF, UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF og passende indsamling, behandling og opbevaring af personlige data .

Ultradent vil udarbejde en intern verificeringsudtalelse hvert år.

Håndhævelse af databeskyttelsesramme og tvistbilæggelse

Med hensyn til personlige data modtaget eller overført i overensstemmelse med Data Privacy Framework er Ultradent underlagt de regulatoriske håndhævelsesbeføjelser fra Federal Trade Commission ("FTC").

I overensstemmelse med EU-US DPF, UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF Programmets principper, er Ultradent forpligtet til at løse klager vedrørende privatlivets fred, indsamling og brug af personlige data, der overføres til USA i henhold til DPF-principperne. Personer med spørgsmål eller bekymringer om Ultradents brug af deres personlige data og DPF-forespørgsler kan kontakte Ultradent ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Pr. Email: Privacyde@Ultradent.com

Pr. post: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent har endvidere forpligtet sig til at henvise uafklarede privatlivsklager i henhold til Data Privacy Framework Principles til en uafhængig tvistbilæggelsesmekanisme, Data Privacy Framework Services, drevet af BBB National Programs. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage, eller hvis din klage ikke behandles tilfredsstillende, kan du besøge https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers for at få flere oplysninger og indgive en klage. Denne service leveres gratis for dig.

I overensstemmelse med EU-US DPF og UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF forpligter Ultradent sig til henholdsvis at samarbejde og overholde rådene fra panelet oprettet af EU's databeskyttelsesmyndigheder (DPA'er) og UK Information Commissioner's Office (ICO) og den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær (FDPIC) med hensyn til uafklarede klager vedrørende vores håndtering af menneskelige ressourcedata modtaget i afhængighed af EU-US DPF og UK Extension to EU-US DPF og det schweizisk-amerikanske DPF i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Hvis du er borger i et EØS-land eller Storbritannien eller opholder dig i EØS eller Storbritannien og ikke har modtaget en rettidig bekræftelse på din klage vedrørende dine ansættelsesdata, eller hvis din klage ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, kan du med henblik på yderligere hjælp kontakte den uafhængige udbyder af tvistbilæggelse, som er angivet nedenfor:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Under visse omstændigheder kan du påberåbe dig bindende voldgift for at løse en tvist relateret til Data Privacy Framework. For at påberåbe sig voldgift skal du tage følgende trin, før du indleder et voldgiftskrav: (1) rejs din klage direkte til Ultradent og give Ultradent mulighed for at løse problemet; (2) gøre brug af den uafhængige tvistbilæggelsesmekanisme, i dette tilfælde Council of Better Business Bureaus; og (3) rejse spørgsmålet gennem din relevante databeskyttelsesmyndighed og give det amerikanske handelsministerium mulighed for at løse klagen uden omkostninger for dig. For mere information om bindende voldgift, se US Department of Commerce's Data Privacy Framework: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Dataindsamling

De oplysninger, som indsamles af Ultradent, er begrænset til specifikke data, som Ultradent har brug for for at forfølge sine legitime forretningsinteresser (herunder etablere og opretholde forhold til sine kunder, levere produkter og tjenester og administrere sin virksomhed) samt for at sikre overensstemmelse med tilsynsmyndigheder og overholdelse af lokal, statslig, national og international lovgivning.

Eksempler på oplysninger indsamlet af Ultradent inkluderer, men er ikke begrænset til, personens navn, forretningsnavn, e-mailadresse, gadeadresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger (kun, hvis der foretages et køb).

Ultradent kan benytte bestemte webbaserede teknologier for at indsamle brugerdata som f.eks. cookies (små tekstfiler, som gemmes i brugerens browser), webbeacons (elektroniske billeder, som gør det muligt at tælle de besøgende, som har tilgået en side eller bestemte cookies) eller lignende teknologier. Ultradent kan også indsamle oplysninger fra kundekøbsformularer, interaktioner med Ultradents kundeserviceafdeling og anmodninger om information. Du kan nægte at acceptere cookies ved at aktivere indstillingen i din browser, så du kan afvise, at der bliver sat cookies. Hvis du vælger denne indstilling, kan det dog være umuligt at tilgå visse dele af Ultradents hjemmeside. Visse webbrowsere kan give dig mulighed for at aktivere en “Spor ikke”-indstilling, som sender signaler til de hjemmesider, du besøger, at du ikke ønsker, at dine onlineaktiviteter bliver sporet. Det er noget andet end at blokere cookies, da browsere med “Spor ikke”-indstillingen valgt stadig kan acceptere cookies. Ultradent imødekommer i øjeblikket ikke “Spor ikke”-signaler. Hvis Ultradent gør det i fremtiden, bliver denne databeskyttelsespolitik opdateret.


Markedsføring

Ultradent kan med mellemrum kontakte dig via e-mail eller sociale medier for at give dig information om arrangementer, produkter, tjenester og indhold, som du kan være interesseret i. Hvis gældende lov kræver, at Ultradent får udtrykkeligt samtykke fra dig, før du får tilsendt visse typer markedsføringsmeddelelser, sender Ultradent dig kun de typer meddelelser, når du udtrykkeligt har givet samtykke til det.

En bruger har altid mulighed for at trække sit samtykke tilbage ved at udfylde og indsende meddelelse herom til Ultradent via selvbetjeningsportalens links til håndtering af persondata under egne serviceforespørgsler og vedligeholdelse på https://www.opalescence.dk/privacy-management.

Brug af data

Generelt indsamler Ultradent persondata, som gør det muligt at yde tjenester til sine kunder og ansatte, overholde lovmæssige forpligtelser, bilægge tvister og håndhæve aftaler. Ultradents indsamling af data giver Ultradent mulighed for at oplyse sine kunder, ansatte og associerede tredjeparter om forskellige emner med relation til Ultradent, f.eks. de seneste produktmeddelelser, kommende Ultradent-arrangementer og afsendelse af vigtige meddelelser, som f.eks. meddelelser om køb og ændringer i Ultradents vilkår, betingelser og politikker. Ultradent benytter også persondata til at vedligeholde og forbedre sine produkter, levere de anmodede tjenester og produkter til kunder, hjælpe med at skabe, udvikle, betjene, levere og forbedre Ultradents hjemmesider, produkter, tjenester, indhold og kundekommunikation med henblik på en forbedring af marketing, reklame og salgsfremme. Ultradent kan også anvende foruddefinerede persondata fra arkiv til at hjælpe med at identificere brugere til interne formål med henblik på revision, dataanalyse og forskning.


Overførsel og deling af data

Ultradent er en international organisation med kontrakter og forretningsforbindelser i hele verden. Derfor kan det blive nødvendigt for Ultradent at overføre persondata internationalt. I sådanne tilfælde og såfremt påkrævet vil Ultradent begrunde sin beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ud fra Databeskyttelsesforordningen. Såfremt der ikke findes en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil Ultradent overholde de alment accepterede industristandarder angående beskyttelse af overførte persondata.

De persondata, som indsamles af Ultradent, sælges ikke til andre organisationer, undtagen som beskrevet i afsnittet om "Personer med bopæl i Californien" i denne databeskyttelsespolitik. Hvis denne praksis på et tidspunkt ændres, opdaterer vi denne politik, så den afspejler det, og giver enkeltpersoner mulighed for at vælge til eller fra. Ultradent kan videregive persondata til tredjeparter, når det er nødvendigt for at udføre legitime forretningsfunktioner (f.eks. for datterselskaber, selskaber, der leverer teknisk support og bistand til Ultradent med hensyn til Ultradents hjemmesider, økonomiske institutioner, som behandler betalinger for ordrer, som er afgivet af kunder, leverandører og andre tredjeparter, som faciliterer levering af de produkter og tjenester, kunderne har bestilt). Ultradent kan også dele persondata i følgende situationer:

 • som krævet eller tilladt af lovgivningen, f.eks. for at efterkomme en stævning eller lignende retlig proces
 • når Ultradent i god tro mener, at det er nødvendigt at videregive oplysninger for at beskytte sine rettigheder, beskytte enkeltpersoners sikkerhed, beskytte andres sikkerhed, efterforske bedrageri eller svare på en anmodning fra en myndighed
 • for at efterforske potentielle overtrædelser af denne databeskyttelsespolitik eller andre gældende kontrakter eller aftaler
 • med en tredjepart med forudgående samtykke til det, og
 • i tilfælde af, at Ultradent gennemgår en forretningsændring som f.eks. en fusion, bliver opkøbt af et andet selskab eller sælger alle eller en del af sine aktiver.

Du kan få flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, Ultradent anvender, ved at kontakte Ultradent som beskrevet nedenfor.

Datarettigheder og regres for enkeltpersoner i EØS og Storbritannien

Ultradent giver efter bedste evne enkeltpersoner adgang til deres persondata, som indsamles, behandles og gemmes af Ultradent. Enkeltpersoner i EØS eller Storbritannien har visse rettigheder som registrerede, som kan være underlagt begrænsninger. Disse rettigheder omfatter ret til at bede om adgang til og berigtigelse eller sletning af deres persondata, til at begrænse behandling eller gøre indsigelse mod behandling af deres persondata, bede om at få udleveret en kopi af deres persondata til sig selv eller tredjepart. Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du sende din anmodning til Ultradent via nedenstående kontaktoplysninger.

Enkeltpersoner i EØS har også ret til at indgive en klage om behandlingen af deres persondata til den relevante databeskyttelsesmyndighed. Enkeltpersoner i EØS og Storbritannien, som ønsker at vide mere om deres lokale databeskyttelsesmyndighed, kan gå til ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent behandler alle anmodninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og Ultradents interne sikkerheds- og databeskyttelsespolitikker.

Personer med bopæl i Californien

Dette afsnit gælder kun for personer med bopæl i Californien og er et supplement til de øvrige oplysninger i denne databeskyttelsespolitik. Den californiske lovgivning i California Consumer Privacy Act 2018 (the “CCPA”) tildeler specifikke rettigheder til Californiens indbyggere og kræver, at vi giver adgang visse oplysninger. Hvis du er bosiddende i Californien, har du ret til: (i) at anmode om, at vi sletter persondata, som vi har indsamlet om dig; (ii) anmode om, at få oplyst, hvilke persondata, vi har indsamlet om dig; (iii) anmode om, at vi oplyser, hvorvidt vi sælger (eller har solgt) dine persondata; (iv) modsætte dig salget af dine persondata (i det omfang vi sælger dine persondata); og (v) ikke udsættes for forskelsbehandling, hvad angår udøvelse af dine rettigheder i henhold til CCPA. Hvad angår salg af persondata, benytter CCPA en bred definition af udtrykkene ”salg” eller ”sælge” for at dække scenarier, der ikke traditionelt betragtes som salg af persondata. I overensstemmelse hermed kan der være tilfælde, hvor vi sælger persondata (jævnfør den definition, der gives i CCPA). For at udøve din ret til at modsætte dig et sådant salg kan du (eller din autoriserede repræsentant) indgive en anmodning til os ved at besøge følgende link: https://www.opalescence.dk/privacy-management. For at udøve andre rettigheder i henhold til CCPA kan du (eller din autoriserede repræsentant) kontakte os ved at indsende en verificerbar forbrugeranmodning som beskrevet nedenfor. Din anmodning skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, som giver os rimelig mulighed for at verificere, at du er den person, som vi har indsamlet persondata om, og beskrive din anmodning med tilstrækkelige detaljer, så vi kan forstå, evaluere og besvare den korrekt.

Vi indsamler følgende kategorier af persondata, både direkte fra dig og indirekte fra dig (fx ved at observere dine handlinger på vores websted): (i) identifikatorer, der inkluderer følgende specifikke stykker persondata: navn, e-mail-adresse, gade adresse, og telefonnummer; (ii) bankkortoplysninger, der inkluderer følgende specifikke persondata: navn, kortnummer og andre økonomiske oplysninger; (iii) kommercielle oplysninger, der inkluderer følgende specifikke oplysninger: produkter eller tjenester, du har købt eller overvejet at købe, eller andre køb eller forbrugerhistorik eller tendenser; og (iv) information om internetaktivitet eller anden elektronisk netværksaktivitet, der inkluderer følgende specifikke persondata: browserhistorik, søgehistorik og oplysninger om din interaktion med Ultradent's websted.

Formålene med at indsamle og sælge persondata (i overensstemmelse med definitionen herpå i CCPA), samt hvordan vi bruger og deler persondata, er beskrevet i afsnittene "Brug af data" og "Overførsel og deling af data" i denne databeskyttelsespolitik.

I de foregående tolv måneder har vi:

 • indsamlet følgende kategorier af persondata: (i) identifikatorer; (ii) bankkortoplysninger; (iii) kommercielle oplysninger; (iv) geolokalitetsdata; (v) biometriske oplysninger eller lydoplysninger; (vi) professionel eller beskæftigelsesrelaterede oplysninger; (vii) uddannelsesinformation og (viii) oplysninger om internetaktivitet eller anden elektronisk netværksaktivitet.
 • "solgt" (som defineret i CCPA) følgende kategorier af persondata: identifikatorer, kommercielle oplysninger, oplysninger om internetaktivitet eller anden elektronisk netværksaktivitet, geolokalitetsdata, biometriske oplysninger eller lydoplysninger, professionelle eller beskæftigelsesrelaterede oplysninger, uddannelsesinformation og interferenser fra de ovennævnte kategorier, der bruges til at oprette en profil.
 • videregivelse i forretningsøjemed af følgende kategorier af persondata: identifikatorer, kommercielle oplysninger, oplysninger om internetaktivitet eller anden elektronisk netværksaktivitet, geolokalitetsdata, biometriske oplysninger eller lydoplysninger, professionelle eller beskæftigelsesrelaterede oplysninger, uddannelsesoplysninger.
 • indsamlede persondata fra følgende kildekategorier: direkte fra dig eller indirekte fra dig.
 • delte persondata med følgende kategorier af tredjeparter: udbydere af tjenester, der hjælper med driften af vores virksomhed, annoncenetværk, internetudbydere, dataanalyseudbydere, myndigheder, operativsystemer og platforme, sociale netværk og forhandlere af forbrugerdata.

Californiens Civil Code Section 1798.83 tillader brugerne af denne hjemmeside, som har bopæl i Californien, at anmode om visse oplysninger vedrørende Ultradents videregivelse af persondata til tredjeparter med henblik på direkte markedsføring. Du kan fremsætte en sådan anmodning ved at kontakte Ultradent som beskrevet nedenfor.

Til alle enkeltpersoner, hvis persondata vi håndterer

Når der fremsættes en anmodning til Ultradent angående persondata, og før Ultradent bearbejder anmodningen, skal den pågældende person, som fremsætter anmodningen, identificere sig selv og de oplysninger, som ønskes tilgået, rettet eller slettet. Ved ændringer af deres persondata kræves det, at enkeltpersonerne angiver korrekte, fuldstændige og nøjagtige oplysninger. Når der modtages en anmodning i overensstemmelse med denne bestemmelse, vil Ultradent bl.a. overveje byrden ved eller udgiften til at stille den anmodede adgang til rådighed, de potentielle risici for enkeltpersonens privatliv, og om andre personers rettigheder end den pågældende enkeltpersons rettigheder vil blive krænket i forbindelse med anmodningen. Ultradent vil besvare anmodningen inden for en rimelig tidsperiode.

Enkeltpersoner kan se og redigere deres persondata ved at logge på deres kontoprofil eller ved at kontakte Ultradent. Med henblik på sletning af persondata skal enkeltpersoner indsende en skriftlig anmodning ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Sikkerhed

Ultradent har implementeret processer og fysiske samt tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang til persondata, som indsamles og gemmes af Ultradent, og for at forhindre uautoriseret brug, ændring, ødelæggelse eller videregivelse af disse persondata. Persondata, som gemmes af Ultradent, sikres af firewalls. Ultradents servere befinder sig på lokaliteter, som er underlagt fysiske sikkerhedsforanstaltninger, herunder passwords til brugergodkendelse og lignende foranstaltninger, som hver især har til formål at forhindre uautoriseret adgang. Med henblik på bestemte kategorier af persondata anvender Ultradent også krypteringsteknologi for at beskytte de modtagne persondata i endnu højere grad.

Ultradent indgrænser adgangen til persondata til sine ansatte, kontrahenter og agenter, som har brug for adgang til oplysningerne for at kunne drive Ultradents forretning på en måde, som stemmer overens med denne databeskyttelsespolitik. Alt sådant personale skal behandle persondata på en måde, der er i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik. Ultradent følger alment accepterede standarder for at beskytte persondataene, både under overførslen, og når de er modtaget.

Selv om Ultradent er overbevist om, at dets politikker og praksis angående informationssikkerhed og integritet er rimelige, kan Ultradent ikke garantere for, at der ikke sker brud på persondataenes sikkerhed og/eller integritet, eller at sådanne persondata ikke bliver tilgået uautoriseret, ændret, ødelagt eller videregivet. Ultradent gennemgår jævnligt sine sikkerhedspolitikker og -praksis angående informationssikkerhed og kan opdatere disse efter behørig vurdering med henblik på at opnå et niveau for informationssikkerhed og -integritet, der er i overensstemmelse med industristandarderne.

Datalagring

Ultradent vil gøre sig rimelige rimelige bestræbelser på at sikre, at mængden af persondata, som indsamles, ikke er uforholdsmæssig i forhold til det formål, de er indsamlet til, og at de kun lagres i den periode, der kræves for at opfylde det tilladte formål, som er angivet i denne databeskyttelsespolitik, medmindre der kræves eller tillades en længere lagringsperiode iht. lokal, national og/eller international lovgivning og forskrifter.

Ansvarsområder og forvaltning

Ultradents interne databeskyttelseskontor fører tilsyn med Ultradents informationssikkerhedsprogram, herunder dets overholdelse af EU-US DPF, UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF. Ultradents databeskyttelsesansvarlige er ansvarlig for gennemgang og godkendelse af alle grundlæggende ændringer af Ultradents informationssikkerhedsprogram. Alle spørgsmål, bekymringer eller kommentarer angående denne databeskyttelsespolitik kan rettes til Ultradent ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Kontakt Ultradent

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, klager eller forslag vedrørende denne databeskyttelsespolitik, kan du kontakte Ultradent som følger:

Hvis du har bopæl i EØS eller Storbritannien, bedes du kontakte Ultradents databeskyttelsesrådgiver på Privacyde@Ultradent.com.

Hvis du har bopæl uden for EØS eller Storbritannien, bedes du kontakte Ultradent på Privacy@Ultradent.com.

Alle spørgsmål, kommentarer, klager eller forslag vedrørende denne databeskyttelsespolitik kan også sendes til Ultradent pr. post til følgende adresse:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Toldfrit nummer # 1.888.230.1420

Ændringer af denne databeskyttelsespolitik

Ultradent forbeholder sig ret til at opdatere denne databeskyttelsespolitik, når det er nødvendigt. Såfremt denne databeskyttelsespolitik ændres, vil Ultradent varsle sådanne ændringer vha. en meddelelse på hjemmesiden, vha. e-mail eller andre metoder. Læs denne databeskyttelsespolitik igennem jævnligt, og især før du oplyser persondata over for Ultradent. Din fortsatte brug af Ultradents hjemmesider efter de foretagne ændringer af denne databeskyttelsespolitik viser, at du accepterer vilkårene i den reviderede databeskyttelsespolitik.